פעילויות ועד יוצאי מזריץ' 2010-2019

2010 - Letter
פעילויות ועד העמותה בין השנים 2015 - 2020