https://www.mezritch.org.il/Home

התאחדות עולי מזריץ' דפודלסיה והסביבה בישראל


כל המעוניין להעלות חומרים או לפנות לחברי וועד העמותה מוזמן ליצור קשר עם מייל העמותה או מייל אישי של חבר וועד

קישור למפה האינטראקטיבית של מזריץ היהודית שיצר עמיר ליבנת - מוזמנים להוסיף את האתרים שלכם או לשלוח לעמיר בקשת הוספה

לחץ לקישור למפה אינטראקטיבית

מפת מזריץ' פודלסקי
פסל "תפילה" - יצירתה של הפסלת יעל ארצי
מצבה

הושלם פרויקט סריקת העיתון "מעזריטשער טריבונע" שנות 1928-1932, ושיתוף פעולה עם הספרייה הלאומית בישראל. 157 עיתונים, 755 דפים של חיים תוססים בערינו – תרבות, סחר, דעות ואירועים משחתיים –

לחץ לקישור לעיתון:

http://issuu.com/jlmsbr/stacks/ca3c0c6e022246548c71a956c132b589