תקנון

תקנון עמותת התאחדות עולי מזריץ דפודלסיה בישראל.pdf