גלריה

.פסל "תפילה" - יצירתה של הפסלת יעל ארצי נוסע למזריץ', ונחנך שם