https://www.mezritch.org.il/Activities/2020

2020

טקס זיכרון 

עקב מגיפת הקורונה  - קיימנו את המפגש ב10 לנובמבר 2020 בזום. השתתפו כ45  אנשים. 

המפגש כלל - אסיפה בה הוצג דוח הביקורת האחרון והתקיימה  בקרב 30 נוכחים שהיו בשעה זו.

התקיים טקס אזכרה בהובלת עמוס גלעדי

עמיר לבנת הציג את המפה האינטראקטיבית שבנה והזמין אנשים לשלוח אליו כתובות

התקיימה הרצאה מצוינת של יוסי גלעד, מייסד ארגון "מול נבו" בנושא - תנועות הנוער בין שתי מלחמות עולם עם התחייסות למזריץ.

לא נגבו השנה דמי חבר עקב המצב.

ביולטין מספר 60 נשלח לחברים שהשתתפו באזכרות בשנתיים האחרונות בדואר ישראל

הקלטת המפגש בזום מופיעה גם בפייסבוק. ראו קישור:


https://drive.google.com/file/d/1-h9YRjBS8p3MF7grxRvU2eaidCpAl9SZ/view

מפגש 2020
פעולות הוועד 2021-2023