עיתון העיר מזריץ' עד 2015

הושלם פרויקט סריקת העיתון "מעזריטשער טריבונע" שנות 1928-1932, ושיתוף פעולה עם הספרייה הלאומית בישראל.

157 עיתונים, 755 דפים של חיים תוססים בערינו – תרבות, מסחר, דעות ואירועים משפחתיים – זמין לעיון:

http://issuu.com/jlmsbr/stacks/ca3c0c6e022246548c71a956c132b589